Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 • Pitanja generalno

 • Koliko košta Vaša usluga i kada sam dužan da je platim?

  Ukoliko ste zakupac, odn. kupac nepokretnosti, niste dužni da nam platite ništa. Na Vama je samo da na našem internet sajtu pronađete stan koji je po Vašoj meri, da nas pozovete, a mi ćemo Vam ga pokazati i dovesti Vas u kontakt sa vlasnikom.

  Ukoliko prodajete nepokretnost ili nepokretnost dajete u zakup, posredovanje ćete platiti u iznosu definisanoj na strani cenovnika.

  U oba slučaja, niste dužni bilo šta da platite unapred, već tek pošto Vam pronađemo zakupca/kupca i tek nakon što sa njim ugovorite uslove zakupa, odn. prodaje.

 • Kako da budem siguran da moji lični i podaci o mom stanu koje sam vam dao neće završiti kod nekog ko bi mogao da ih zloupotrebi?

  Naša kompanija svakog trenutka i bilo koju radnju da preduzima, vodi brigu o pravima i interesima svojih klijenata. Svi podaci o ličnosti koje od Vas prikupimo pohranjuju se u zbirku podataka o ličnosti za koju je dozvolu dao i koju je registrovao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti svojim rešenjem br. 164-00- 00018/2016-07.

  Osim toga, kompanija City Expert Global DOO se i ugovorom o posredovanju obavezuje da sve podatke i informacije iz ugovora, kao i druge podatke i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja Ugovora čuva kao poslovnu tajnu.

  Stoga, apsolutno je nemoguće da Vaši podaci dođu u posed bilo kog neovlašćenog lica.

 • Vaš ugovor o posredovanju mi se ne sviđa, jer je preopširan. Možemo li da zaključimo ugovor o posredovanju koji je sastavio moj advokat?

  Ugovori koje kompanija City Expert Global DOO zaključuje sa svojim klijentima sa razlogom su preopširni, kako Vi kažete, i to iz razloga što želimo da i najsitniji detalji ugovornog odnosa između nas i Vas budu uređeni, kako bismo smanjili mogućnost da dođe do nesporazuma i eventualnih sporova. Svesni smo da su korisnici usluga posredovanja navikli na veoma šture ugovore o posredovanju od svega nekoliko članova koji zapravo ne uređuju ništa. Međutim, naša je želja da klijent u svakom trenutku zna svoja prava i obaveze, na koji način će se tržište nepokretnosti napokon okrenuti korisnicima, tj. Vama i gde jedina svrha rada neće biti enormno bogaćenje posrednika na Vašu štetu.

  Svi naši ugovori su tipski (ugovori po pristupu) i nije moguće menjati ih prema željama pojedinog klijenta. S druge strane, naši zaposleni su uvek tu za Vas ne bi li Vam pojasnili svaku odredbu ugovora koja vam nije jasna. Takođe, spremni smo da čujemo i Vaše predloge i kritike. Ukoliko ih ocenimo kao korisne, velika je mogućnost da svoje tipske ugovore u budućnosti izmenimo u skladu sa njima.

 • Šta treba da učinim da bi se moj stan našao u ponudi na www.cityexpert.rs?

  Potrebno je da se obratite našoj kompaniji putem telefona ili adrese elektronske pošte koje možete pronaći na samom sajtu, nakon čega će Vas naši zaposleni uputiti i voditi kroz sve korake, počev od zaključenja ugovora o posredovanju pa do realizacije posla, odn. zaključenja ugovora o zakupu, odn. prodaji Vaše nepokretnosti.

  Kompanija City Expert Global DOO posreduje za vlasnike stanova, kao i za zakupce koji stanove daju u podzakup, te je poželjno da, pre nego nam se obratite za posredovanje, pripremite dokumentaciju kojom ćete dokazati svoje pravo na predmetnoj nepokretnosti.

 • Zašto me govorni automat prilikom pozivanja Vašeg call centra upozorava da razgovor može biti snimljen? Mogu li koristiti Vaše usluge bez toga?

  Kompanija City Expert Global DOO snima razgovore sa svojim korisnicima isključivo zbog jednog cilja – poboljšanja kvaliteta usluga. Mnogo nam je bitno da vidimo gde smo pogrešili i gde smo mogli da budemo bolji, kako bismo to u budućnosti ispravili, i kako biste Vi, naši korisnici, bili zadovoljniji našim uslugama.

  Osim toga, u snimljenim telefonskim razgovorima, ukoliko sa nama imate zaključen ugovor o posredovanju, možete nam dati razna ovlašćenja, u skladu sa odredbama ugovora.

  Obaveštenje koje čujete kada nas pozovete, da razgovor može biti snimljen, rezultat je našeg opredeljenja da sve radimo transparentno i da pred korisnicima nemamo tajni.

  S druge strane, obaveštavamo Vas da se svi podaci koje od Vas prikupimo pohranjuju u zbirku podataka o ličnosti za koju je dozvolu dao i koju je registrovao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti svojim rešenjem br. 164-00-00018/2016-07.

  Osim toga, kompanija City Expert Global DOO se i ugovorom o posredovanju obavezuje da sve podatke i informacije iz ugovora, kao i druge podatke i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja Ugovora čuva kao poslovnu tajnu.

  Stoga, apsolutno je nemoguće da snimci razgovora dođu u posed bilo kog neovlašćenog lica ili na drugi način budu zloupotrebljeni.

 • Pitanja prodavac

 • Koliko košta overa ugovora kod javnog beležnika (notara)?

  Javni beležnici prilikom solemnizacije ugovora o prometu nepokretnosti naplaćuju javnobeležničku nagradu, kao i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljanjem njihovih poslova.

  Nagrada javnog beležnika određuje se prema vrednosti pravnog posla, u konkretnom slučaju od kupoprodajne cene nepokretnosti. Napominjemo da je osnov za određivanje ove nagrade tržišna vrednost nepokretnosti, koju javni beležnik može odrediti bez obzira na vrednost koju su prodavac i kupac naveli u ugovoru, ako ona ne odgovara tržišnoj vrednosti.

  Visinu troškova javni beležnik obračunava u svakom konkretnom slučaju.

  Stoga, najpouzdaniji način da utvrdite koliko će iznositi troškovi solemnizacije Vašeg ugovora jeste da tu informaciju zatražite od javnog beležnika koji će istu vršiti.

 • Kada prodam stan, koje sve poreze treba da platim?

  Na prihod ostvaren prodajom stana plaća se porez na kapitalni dobitak.

  Kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu Zakona o porezu na dohodak građana predstavlja razliku između prodajne cene i nabavne cene. Ukoliko stan prodajete po istoj ceni za koju ste ga kupili, ili po nižoj ceni, ne plaćate ovaj porez. Isto tako, niste dužni platiti ovaj porez ni ukoliko ste stan stekli pre pre 24. januara 1994. godine.

  Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%, a poresku prijavu ste dužni podneti u roku od 30 dana od dana overe ugovora o prodaji kod nadležnog javnog beležnika.

  Zakon predviđa i poresko oslobođenje ukoliko sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložite u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva.

  Osim toga, prodavac je dužan da plati i porez na prenos apsolutnih prava, čija je stopa 2,5 % od ugovorene cene, ukoliko ona nije niža od tržišne vrednosti. Poresku prijavu prodavac je dužan podneti u roku od 10 dana od dana overe ugovora o prodaji. Međutim, u praksi se najčešće ugovara da ovaj porez plaća kupac.

  Za sve detalje oko podnošenja poreskih prijava i oko plaćanja, odn. oslobođenja od poreza preporučujemo angažovanje advokata.

 • Kako da povećam šanse da prodam stan?

  Ovo je najčešće pitanje koje dobijamo od naših klijenata koji su nam se obratili povodom prodaje nepokretnosti, i zbog toga smo rešili da vam u ovom tekstu napišemo odgovor.

  Pre svega, važno je razumeti da se svi kupci nepokretnosti za istu opredeljuju samo prema dva parametra: fizičke karakteristike su jedan, a pravne karakteristike su drugi parametar.

  FIZIČKE KARAKTERISTIKE

  Što se fizičkih karakteristika tiče, postoje one na koje ne možete da utičete, kao što su lokacija nepokretnosti, šta se nalazi u okolini, i šta je planirano da se u okolini nalazi, spratnost, orjentisanost (strana sveta na koju stan gleda), godina gradnje i slično, ali postoje i one na koje možete da utičete. Bez obzira na godinu gradnje možete da utičete na kvalitet instalacija u samom stanu, na opremljenost istog, kao i na utisak koji stan ostavlja. Jasno je da ne možete u kratkom roku uvesti centralno grejanje, ali možete bez mnogo ulaganja stan okrečiti, zameniti dotrajale sijalice novim, kako u stanu tako i u hodniku, podmazati šarke vrata da ne škripe i oprati podove, pločice i prozore.

  PRAVNE KARAKTERISTIKE

  Što se pravnih karakteristika tiče, imajte na umu da se prodaju gotovo isključivo uknjiženi stanovi. Prvi razlog za ovo je što banke daju kredite isključivo za kupovinu uknjiženih stanova, a drugi razlog je to što ako neko kupuje vaš stan gotovinom (takozvani “keš kupci“) najverovatnije se radi o nekom ko je svoju nepokretnost prethodno prodao, a ta nepokretnost je bila uknjižena. Takođe, keš kupci zahtevaju pravnu sigurnost. Kupci ne žele da snose rizik za svoj novac.

  U prilog navedenom govori i naša trenutna statistika zainteresovanosti kupaca za uknjižene naspram neuknjiženih nekretnina. Procentualno izraženo, telefonskim putem se 84,78% potencijalnih kupaca interesovalo za uknjižene, a samo 15,22% za neuknjižene nekretnine. Što se razgledanja nekretnina tiče, razlika je još drastičnija - procentualno izraženo, od svih razgledanja nepokretnosti 93,68% se odnosilo na uknjižene, a samo 6,32% na neuknjižene nekretnine. Što se same kupoprodaje tiče, 100% nepokretnosti u čijoj smo prodaji posredovali su uknjižene.

  Dakle, najjednostavnije ćete povećati šanse da prodate vaš stan tako što ćete ga dovesti u pravno perfektno stanje.

  U praksi se često dešava da je potrebno samo nekoliko koraka da se poveća pravni kvalitet nepokretnosti. Uz plaćanje pripadajućih administrativnih taksi i eventualno troškova advokatske usluge, možete steći daleko širi krug potencijalnih kupaca. Ovakvo “ulaganje“ u nepokretnost je svakako opravdano.

  U zavisnosti od vaše konkretne pravne situacije, možete:

  • uknjižiti stan “na svoje ime“, odnosno ako je stan uknjižen na prethodnog vlasnika (nekog od koga ste kupili stan, ili ga dobili na poklon, ili nasledili i slično) možete predati zahtev nadležnoj službi katastra nepokretnosti pri Republičkom geodetskom zavodu,
  • podneti zahtev za legalizaciju po Zakonu o ozakonjenju, u kom postupku ćete ispraviti sve pravne mane nepokretnosti, i ukoliko se uspešno okonča, imaćete rešenje po kojem se nepokretnosti knjiži u katastar nepokretnosti;
  • izvršiti fizičku deobu ukoliko ste sa drugim licima vlasnici idealnih delova nepokretnosti koju ste faktički podelili, ali tu podelu niste prikazali u katastru;
  • pribaviti saglasnost za prodaju ostalih suvlasnika, bilo da su upisani bilo da nisu, kao što je to čest slučaj sa supružnicima;
  • postarati se da svi računi koji prate nepokretnost (za komunalne usluge, električnu energiju, kablovsku televiziju i slično) glase upravo na vlasnika nepokretnosti.

  ZAKLJUČAK

  Ukoliko ste ozbiljno zainteresovani za prodaju vaše nepokretnosti, morate toj aktivnosti biti posvećeni da biste bili uspešni. Potrebno je da uložite vreme i novac, koji ne mora nužno biti veliki, da biste poboljšali karakteristike vaše nepokretnosti. Očistite stan i hodnik ispred, pobrinite se da rasveta radi, i po potrebi okrečite. Ako to do sada niste uradili, ozbiljno se pozabavite pravnim karakteristikama, i uknjižite nepokretnost. Tako ćete najbolje i najbrže prodati stan.

 • Mogu li stan koji prodajem da oglasim i na drugom sajtu ili ga prodam kupcu kog sam nađem?

  Ugovor o posredovanju kompanije City Expert Global DOO nije ekskluzivan, te za vreme trajanja istog predmetnu nepokretnost možete prodati i kupcu do kog niste došli putem nas.

  Isto tako, svoj stan možete oglasiti za prodaju u bilo kom mediju, ili za posredovanje u njegovoj prodaji istovremeno angažovati i drugog posrednika, ali ne po ceni koja je niža od cene za koju ste postigli dogovor sa nama.

 • Želim da prodam stan, ali ne znam kako da odredim cenu. Kako se ona određuje?

  Cenu za koju ćete prodati svoj stan određujete samo Vi i tu slobodu Vam niko ne može uskratiti. Prilikom ovoga morate obratiti pažnju na mnoge faktore, od onih osnovnih kao što su lokacija stana, njegova površina, struktura, opremljenost, pa do najsitnijih detalja koji Vašem stanu daju na vrednosti.

  Ukoliko smatrate da ste nevešti u tome, naša kompanija pružiće Vam uslugu procene vrednosti Vašeg stana, koju će obaviti naši stručni procenitelji. Naravno, naša procena Vas ne obavezuje, jer je uvek Vaše mišljenje ono koje ćemo prihvatiti.

 • Stan je u postupku legalizacije. Mogu li da ga prodam preko Vas?

  Nepokretnosti koje nisu upisane u katastru nepokretnosti takođe su u prometu i moguće je prodati ih kao i uknjižene nepokretnosti. Međutim, ove nepokretnosti se u praksi mnogo teže prodaju, budući da je kod njih mnogo komplikovanije preneti vlasništvo na kupca.

  Kompanija City Expert Global pre zaključenja svakog ugovora o posredovanju vrši analizu vlasničke dokumentacije, kom prilikom klijenta obaveštava o validnosti i kvalitetu iste. Ukoliko se utvrdi da je ta dokumentacija toliko nekvalitetna da kupac ne bi mogao na osnovu iste da se uknjiži kao vlasnik, ili da bi mu to izazvalo velike poteškoće, kompanija neće posredovati u prodaji takvog stana, ali će klijentu ponuditi uslugu oglašavanja stana za prodaju.

  Ukoliko kompanija posreduje radi prodaje stana koji nije uknjižen, ili nije uknjižen na ime nalogodavca, tj. našeg klijenta, ovo će kao napomena stajati u oglasu na internet sajtu cityexpert.rs.

  Zbog svega navedenog, savetujemo da se, pre angažovanja posrednika radi prodaje stana, učine svi mogući koraci u cilju uređenja pravnog statusa stana, jer je nakon toga pronalaženje kupca mnogo jednostavnije, a i vrednost uknjižene nepokretnosti je znatno veća.

 • Pitanja kupac

 • Kupio sam stan, overio ugovor, isplatio cenu. Šta dalje činiti?

  Nakon što ste prodavcu isplatili kupoprodajnu cenu, ostalo je da učinite još nekoliko koraka.

  Da bi stan postao Vaš, potrebno je da u katastru nepokretnosti izvršite promenu vlasnika. To se čini podnošenjem zahteva za provođenje promene u katastru nepokretnosti, zajedno sa pratećom dokumentacijom.

  Osim toga, ukoliko ste sa prodavcem Ugovorili da Vi plaćate porez na prenos apsolutnih prava, potrebno je da u roku od 30 dana od dana solemnizacije ugovora o prodaji nadležnoj filijali Poreske uprave podnesete poresku prijavu.

  Za sve ove poslove preporučujemo angažovanje advokata, budući da se radi o radnjama koje će najlakše i najefikasnije sprovesti lice koje je stručno za njihovo obavljanje.

 • Kupio bih stan, i to putem stambenog kredita. Šta sve treba da preduzmem?

  Pre svega, potrebno je da izaberete banku čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Kod banke zatim proveravate svoju kreditnu sposobnost, tj. mogućnost dobijanja kredita.

  Ukoliko ste utvrdili da ste u mogućnosti da uzmete kredit od banke, i pronašli ste nepokretnost koju biste kupili, potrebno je da sa prodavcem zaključite i kod nadležnog javnog beležnika overite predugovor o prodaji nepokretnosti. Sa predugovorom i kompletnom dokumentacijom o stanu koji kupujete banci podnosite zahtev za odobravanje kredita.

  Po odobrenju kredita, potrebno je da sa prodavcem zaključite i kod nadležnog javnog beležnika overite ugovor o prodaji nepokretnosti, kom prilikom se najčešće overava i založna izjava koju potpisuje prodavac.

  Vrlo je važno da znate da su uslovi za odobrenje kredita mnogo oštriji i da je procedura mnogo komplikovanija kada kupujete stan koji nije uknjižen.

  Sve prethodno napisano predstavlja vrlo sažet pregled koraka koje treba da preduzmete prilikom kupovine stana na kredit, dok je o svim detaljima neophodno da se raspitate kod banke kod koje ćete aplicirati za stambeni kredit.

 • Kada imam pravo na oslobođenje od poreza prilikom kupovine stana?

  Ukoliko ste punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Srbiji, i ukoliko od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji niste imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije, prodavac od kog kupujete svoj prvi stan ispunjava uslove propisane Zakonom o porezima na imovinu za poresko oslobođenje, i to za površinu stana koja za Vas iznosi do 40 m² i za članove Vašeg porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m² po svakom članu. Iako je obveznik ovog poreza prodavac stana, oslobođenje od poreza skoro uvek u praksi pogoduje kupcu, budući da se iznos poreza obično „prevaljuje“ na kupca tako što se kupoprodajna cena povećava za ovaj iznos ili tako što se ugovara da će kupac platiti porez.

  Pod istim uslovima, kupac prvog stana ima pravo i na refundaciju PDV-a ukoliko je stan kupio od poreskog obveznika koji prodaje stanove u okviru obavljanja svoje delatnosti.

  U oba slučaja neophodno je podneti odgovarajući zahtev nadležnoj filijali Poreske uprave, za šta preporučujemo angažovanje advokata.

 • Šta je clausula intabulandi i zašto mi je potrebna?

  Clausula intabulandi predstavlja odredbu ugovora o prodaji nepokretnosti bez koje nakon kupovine nepokretnosti ne možete da se uknjižite u katastru nepokretnosti kao njen novi vlasnik.

  Ova odredba predstavlja svojevrsno odobrenje prethodnog vlasnika Vama kao novom vlasniku da se u tom svojstvu registrujete u katastru.

  Često se ovo odobrenje daje i pod određenim uslovima, koji se pre svega tiču potvrde o isplaćenoj ceni za kupljeni stan.

  Primer ove klauzule:

  „Prodavac je saglasan da se kupac, na osnovu ovog ugovora i potvrde banke o prenosu sredstava (kupoprodajne cene), može uknjižiti kao jedini vlasnik predmetne nepokretnosti, a bez njegovog daljeg prisustva, posebne saglasnosti ili naknadne dozvole (clausula intabulandi).“

 • Kada, nakon kupovine stana, računi za komunalije prelaze na moje ime?

  Kada ste kupili stan, bez obzira da li ste se uknjižili kao novi vlasnik ili niste, računi za infostan, utrošenu električnu energiju i telefon neće automatski preći na Vaše ime, već će i dalje glasiti na prethodnog vlasnika.

  Stoga, potrebno je da se, nakon overe ugovora, sa kopijom istog i originalom koji ste dužni dati na uvid, uputite u najbližu ispostavu JKP „Infostan“, elektrodistribucije i operatera fiksne telefonije, i podnesete molbu za promenu imena korisnika.

 • Pitanja zakupodavac

 • Šta od dokumentacije treba da priložim ne bih li izdao stan preko Vas?

  Prilikom zaključenja ugovora o posredovanju sa kompanijom City Expert Global DOO neophodno je da našem predstavniku predate fotokopiju svoje lične karte (ili očitanu čipovanu ličnu kartu), odnosno pasoša.

  Takođe, prilikom zaključenja ugovora o posredovanju dužni ste nam dati na uvid originale originale isprava koje dokazuju Vaše pravo na nepokretnosti za koju posredujemo.

  Prilikom zaključenja pravnog posla za koji smo posredovali (ugovora o zakupu nepokretnosti) u obavezi ste da nam predate kopije svih isprava kojima dokazujete svoje pravo na nepokretnosti koja je predmet posredovanja.

 • Želim da mi pronađete zakupca, spreman sam da to platim, ali ne želim da potpisujem bilo šta. Da li je to moguće?

  Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti regulisano je Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013), kojim je propisano da se posredovanje vrši na osnovu ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti koji zaključuju nalogodavac i posrednik, a koji se zaključuje u pisanom obliku. Dakle, nije moguće posredovati bez potpisanog ugovora.

 • Izdao bih svoj stan preko Vas. Međutim, uskoro putujem u inostranstvo, gde ću se zadržati duži period. Postoji li šansa da ovlastim nekoga da sve obavi umesto mene?

  Naravno. Moguće je da bilo koje lice ovlastite da u Vaše ime i za Vaš račun zaključi ugovor o posredovanju sa našom kompanijom, kao i da Vaš stan da u zakup.

  Osim toga, i prilikom zaključenja ugovora o posredovanju sa našom kompanijom, dakle kada ste Vi fizički prisutni, u samom tom ugovoru ovlastite jedno ili više lica koja umesto Vas mogu preduzimati radnje vezane za posredovanje, kao što su pokazivanje stana potencijalnim zakupcima, pregovaranje sa njima o uslovima zakupa, prijem kapare i slično.

 • Izdao sam stan zakupcu kog ste mi Vi pronašli. Uredno sam Vam platio proviziju, ali su zakupci nakon nedelju dana napustili stan i nisu mi platili kiriju. Ko će meni da nadoknadi štetu?

  Što se tiče bilo koje štete koju ste pretrpeli od zakupca, nadoknadu iste možete tražiti od njega, budući da je samo on za nju odgovoran.

  Upravo zbog mogućnosti da dođe do ovakvih situacija, preporučujemo da se ugovor o zakupu zaključuje u pisanom obliku, kojom prilikom od zakupca treba uzeti lične podatke i uneti ih u ugovor, ne bi li se desilo da, ukoliko Vam pričini štetu, ne možete da ga pronađete u cilju nadoknade iste.

  Takođe, veoma je korisno ugovoriti i ugovaranje davanja depozita od strane zakupca prilikom zaključenja ugovora, a koji se kasnije zadržava ukoliko je zakupac prouzrokovao neku štetu na stanu, nije platio zakupninu, račune ili bilo šta slično.

  S druge strane, naša kompanija i u ovakvim slučajevima ima razumevanja za svoje korisnike. Stoga, u slučaju kada zakupac raskine ugovor o zakupu u roku kraćem od mesec dana od dana zaključenja, a Vi ste isplatili posredničku naknadu u celosti, posrednik može posredovati za Vas u cilju zaključenja novog ugovora o zakupu bez naknade. Kada je, pak, zakupac raskinuo ugovor kasnije, u roku od tri meseca od dana zaključenja ugovora o zakupu, a Vi ste isplatili posredničku naknadu u celosti, posrednik može posredovati za Vas u cilju zaključenja novog ugovora o zakupu, uz naknadu od 34% od dogovorene mesečne zakupnine (u cenu nije uračunat PDV).

 • Pitanja zakupac

 • Mogu li da zakupim stan bez potpisivanja ugovora?

  Za ugovor o zakupu naš zakonodavac ne zahteva nikakvu formu, što znači da se može zaključiti i usmeno. Dovoljno je da zakupodavac i zakupac postignu saglasnost oko elemenata zakupa.

  Međutim, preporučljivo je da se i ovaj ugovor zaključi u pisanom obliku, pre svega da ne bi došlo do nesporazuma između ugovornih strana oko onoga što je dogovoreno. S druge strane, ne postoji bolji dokaz o zaključenom ugovoru od njegovog pisanog oblika.

  Tekst ugovora možete sastaviti sami, za njegovo sastavljanje možete angažovati stručno lice (advokata), a možete iskoristiti i tekst ugovora koji Vam kompanija City Expert Global DOO stavlja na raspolaganje, koji takođe možete i prilagoditi svojim potrebama.

 • Zakupio sam stan koji sam pronašao na Vašem sajtu. Zakupodavac ne poštuje ugovorne odredbe. Kome da se obratim za zaštitu?

  Ugovorom o zakupu regulisali ste svoje odnose iz zakupa i povodom zakupa sa zakupodavcem. Kršenje bilo koje odredbe ugovora osnov je ugovorne odgovornosti za štetu. Ukoliko ne možete sa zakupodavcem sporazumno da rešite nesuglasice, moraćete zaštitu svojih prava da potražite pred sudom. Imajte u vidu da je mesno nadležan sud za postupke koji se tiču zakupa nepokretnosti onaj sud na čijoj teritoriji se predmetna nepokretnost nalazi.

 • Zašto je potrebno da se legitimišem vašim zaposlenima?

  Kada Vas odvedemo u stan koji ste pronašli na našem sajtu i iskazali želju da ga pogledate, dužni smo da vlasniku stana damo podatak ko je čovek koji u njegov stan dolazi. To je u neku ruku i sasvim prirodno, i verujemo da se ni vi ne biste osećali prijatno da Vam u stan dolaze i detaljno ga razgledaju nepoznati ljudi o kojima ne znate ništa. Budući da Vam ništa ne naplaćujemo, te sa Vama ne zaključujemo nikakav ugovor, jedini način da saznamo Vaše osnovne podatke je da nam se legitimišete.

  Takođe, obaveštavamo Vas da se svi podaci o ličnosti koje od Vas prikupimo pohranjuju u zbirku podataka o ličnosti za koju je dozvolu dao i koju je registrovao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti svojim rešenjem br. 164-00-00018/2016-07.

  Osim toga, kompanija City Expert Global DOO se i ugovorom o posredovanju koji zaključuje sa svojim klijentima (zakupodavcima) obavezuje da sve podatke i informacije iz ugovora, kao i druge podatke i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja Ugovora čuva kao poslovnu tajnu.

  Stoga, apsolutno je nemoguće da Vaši podaci dođu u posed bilo kog neovlašćenog lica, te nema razloga za strah od legitimisanja.

 • Koliko stanova besplatno mogu da pogledam?

  Sve naše usluge su besplatne za zakupce. Dakle, na našem sajtu imate neograničen pristup svim objavljenim oglasima, a kada poželite da pojedini stan pogledate i uživo, možete zakazati gledanje, nakon čega će Vas naši zaposleni obavestiti o terminu gledanja, gde će Vas uvek sačekati naš predstavnik koji će Vas u stan uvesti i upoznati Vas sa vlasnikom. I ova usluga je za Vas potpuno besplatna i nije ograničen broj stanova koje možete razgledati.

 • Zašto Vaš predstavnik mora prisustvovati gledanju stana? Zar nije lakše da mi date broj zakupodavca da ga sam kontaktiram?

  Ovako nešto je nemoguće. Naime, potrebno je razlikovati oglašavanje od posredovanja. Kada zakupodavcima pružamo uslugu posredovanja, naš posao je da pronađemo potencijalnog zakupca prema njegovim nalozima i željama i dovedemo ga u vezu s njim, kao i da posredujemo u njihovim pregovorima oko izdavanja zakupodavčevog stana. Dakle, radi se o kompleksnoj usluzi koja obuhvata čitav niz radnji koje je potrebno preduzeti pre nego dođe do zaključenja posredovanog pravnog posla (ugovora o zakupu).

  S druge strane, ukoliko samo oglašavamo stan za izdavanje, bez posredovanja, u oglasu se nalaze kontakt podaci zakupodavca kog svako zainteresovano lice može kontaktirati.

 • Osnovni pojmovi

 • Vlasnička dokumenta

  Vlasnička dokumenta su bitan deo prilikom potpisivanja ugovora o posredovanju. Vlasnik nekretnine time pokazuje da je stvarno vlasnik i da ne postoji mogućnost reizdavanja. Po zakonu o posredovanju, član 23 tacka 2 i 5, zakupodavac je dužan da dostavi posredniku na uvid originalna dokumenta i da mu dostavi fotokopije istih.

  Vlasnička dokumenta su: vlasnički list, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, Ostavinska rasprava... Ali, tu ne spadaju na primer račun za struju i porez, jer ne sardže sve informacije kao vlasnički dokument. Svaki vlasnički dokument mora da sadrži 5 stvari:

  • Ime i prezime vlasnika ko je predmet ugovora o posredovanju
  • adresa nekretnine
  • katastarska parcela
  • katastarska opština
  • pečat overe (od strane opštine, suda, notara itd.)
 • Ugovor o posredovanju

  Ovo je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju posrednika i nalogodavca (vlasnik stana i/ili zakupca).

  Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.

 • Ugovor o potposredovanju

  Potposredovanje je korišćenje usluga partenrskih kompanija da se neka nekretnina prezentuje potencijalnom zakupcu u slučaju da posrednik nije u mogucnosti da tu istu sam prezentuje. Služi za brže i lakše pronalaženje idealnih zakupca. (u našem slučaju potposrednik služi samo za prezentovanje nekretnine, te vlasnici nemaju nikakve dodatne troškove zbog toga).

 • Ugovor o zakupu

  Ugovorom o zakupu i zakupac i zakupodavac, kao ugovorne strane, regulišu svoja prava i obaveze vezane za nekretninu. U njemu se određuje vremenski period zakupa, visina kirije, visina depozita, obaveze obe strane i šta se radi u situacijama kada obaveze jedne ili druge strane nisu ispunjene.

  Ugovor o zakupu je dvostran pravni posao (ugovor) kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu nepotrošnu stvar ili određeno imovinsko pravo, a zakupac se obavezuje da mi za to plaća naknadu i da mu po isteku ugovora tu istu stvar ili pravo vrati.

 • Izdavanje (davanje u zakup)

  Izdavanje je proces u kome zakupodavac daje u zakup nekretninu zakupcu.

 • Iznajmljivanje (uzimanje u zakup)

  Iznajmljivnaje je proces u kome zakupac uzima u zakup nekretninu od vlasnika.

 • Kapara
  Kapara je određena suma novca kojom zakupac garantuje da će u nekom narednom periodu uzeti stan u zajam, a da će zakupodavac baš njemu izdati stan. Služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promena u izdavanju nekretnine. Ako zakupac odustane od iznajmljivanja stana, zakupodavac zadrzava kaparu, a ako zakupodavac odustane od izdavanja stana zakupcu se vraća dupla kapara.
 • Depozit

  Depozit je određena suma novca kojom se zakupodavac osigurava da će nekretnina biti vraćena u prvobitno stanje. U slučaju da se nakon izlaska zakupca stan vratio u prvobitno stanje zakupcu se vraća depozit, a u slučajevima kada stan nije vraćen u prvobitno stanje, zakupodavac ima pravo da zadrzi deo depozita ili ceo ako su potrebni veći radovi (ili nisu plaćeni računi). Često se u praksi događa da depozit ostaje zakupodavcu u slučaju izlaska zakupca pre ugovorenog roka zakupa

Zatvori

Ukoliko niste našli odgovor na vaše pitanje:

Kontaktirajte nas